Žiadosť o poskytovanie služby „Zelená energia od SSE“

od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

Vyplnením tohto formulára odberateľ žiada o prípravu zmluvných podkladov pre službu Zelená energia od SSE. Vyplnením a zaslaním formuláru nedochádza k uzavretiu zmluvy.

Položky označené (*) sú povinné údaje.

Adresa odberného miesta
Nájdete na faktúre, alebo zmluve o dodávke, EIC môže vyzerať nasledovne 24ZSS0123456789N.
Odberateľ
Telefónne číslo uveďte v medzinárodnom formáte, začnite predvoľbou napr. +421.
Adresa trvalého pobytu odberateľa
Adresa pre zasielanie korešpondencie je
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Bankové spojenie odberateľa
Bez ohľadu na uvedený dátum a tiež v prípade neuvedenia žiadneho dátumu bude služba poskytovaná najskôr od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa začne dodávka elektriny.

Bližšie informácie o spracúvaní svojich osobných údajov nájdete na stránke spracúvanie osobných údajov.

Po odoslaní žiadosti vám bude doručený návrh zmluvy o poskytovaní služby Zelená energia od SSE v plnom znení na uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na priloženie elektronického podpisu. Zmluvu bude možné podpísať elektronicky v prostredí internetového prehliadača na mobilnom alebo pevnom zariadení.

Zmluvu je možné podpísať do 14 dní od jej vytvorenia.