Žiadosť o poskytovanie asistenčnej služby „SSE Opravár“

od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Vyplnením tohto formulára odberateľ žiada o prípravu zmluvných podkladov pre asistenčnú službu SSE Opravár. Vyplnením a zaslaním formulára nedochádza k uzavretiu zmluvy.

V rámci služby SSE Opravár si chcem poistiť pomoc:
Nezvolili ste žiadnú službu
, napríklad:

Pomoc elektrikára:

 • pri poškodenom alebo prevŕtanom kábli
 • pri vyhadzovaní poistiek v byte
 • pri nefunkčných elektrických zásuvkách
 • pri vyhorených ističoch

Pomoc plynára:

 • pri nefunkčnom plynovom sporáku alebo pri oprave plynovej prípojky
 • pri oprave plynového kotla (nie staršieho ako 7 rokov)
, napríklad:
 • tečúca batéria
 • upchaté odpadové potrubie v kuchyni alebo na toalete
, napríklad:
 • porucha bojlera
 • nefunkčné ohrievacie teleso na elektrickom kotle
, napríklad:
 • zabuchnuté dvere
 • zalomený kľúč vo dverách bytu alebo domu

Varianty služby SSE Opravár

SSE Opravár

(základný variant)

12,00  ročne

Rozsah krytia SSE Opravár

Pomoc elektrikára:

 • pri poškodenom alebo prevŕtanom kábli
 • pri vyhadzovaní poistiek v byte
 • pri nefunkčných elektrických zásuvkách
 • pri vyhorených ističoch

Pomoc plynára:

 • pri nefunkčnom plynovom sporáku alebo pri oprave plynovej prípojky
 • pri oprave plynového kotla (nie staršieho ako 7 rokov)

Krytie nákladov:

 • na opravu do 200 € a drobný materiál do 40 €
 • v prípade opravy plynového kotla max. 80 € za každú poistnú udalosť, v čom je zahrnutý príjazd opravára, vykonaná práca, náklady na drobný materiál a náhradné diely
SSE Opravár Plus

(rozšírený variant)

22,80  ročne

Rozsah krytia SSE Opravár Plus

Kompletné služby základného variantu SSE Opravár (pomoc elektrikára a plynára)

Pomoc vodoinštalatéra:

 • tečúca batéria
 • upchaté odpadové potrubie v kuchyni alebo na toalete

Pomoc kúrenára:

 • porucha bojlera
 • nefunkčné ohrievacie teleso na elektrickom kotle

Pomoc zámočníka a sklenára:

 • zabuchnuté dvere
 • zalomený kľúč v dverách bytu alebo domu

Opravy domácich spotrebičov: nie starších ako 7 rokov

Pomoc so zablokovanými dverami auta, bytu alebo rodinného domu

Zaistenie náhradného ubytovania a sťahovacích služieb

Právna konzultácia po telefóne

Krytie nákladov:

 • na opravu do 800 € a drobný materiál do 80 €
, uveďte aké:

Položky označené (*) sú povinné údaje.

Nájdete na faktúre, alebo zmluve o dodávke, EIC môže vyzerať nasledovne 24ZSS0123456789N.
Adresa odberného miesta

Poistiť je možné len byt alebo rodinný dom, nie chatu, garáž a pod.

Odberateľ/Klient
Telefónne číslo uveďte v medzinárodnom formáte, začnite predvoľbou napr. +421.
Adresa trvalého pobytu odberateľa
Potvrdzujem, že som sa oboznámil s uvedenými dokumentmi a súhlasím s ich obsahom

Po odoslaní žiadosti Vám bude predložený na podpis Súhlas s poistením asistenčných služieb v domácnosti SSE Opravár v plnom znení na Vami uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na vykonanie elektronického podpisu. Súhlas s poistením bude možné podpísať elektronicky v prostredí internetového prehliadača na mobilnom alebo pevnom zariadení.

Súhlas s poistením je možné podpísať do 7 dní od jeho vytvorenia.

Klient kliknutím na „Objednať poistenie“ potvrdzuje, že všetky informácie mu boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy (pred podpisom Súhlasu s poistením asistenčných služieb v domácnosti), ktorej predmetom je sprostredkovaný poistný produkt a že so všetkými informáciami sa oboznámil. Klient taktiež potvrdzuje, že bol oboznámený s poskytnutým poistným produktom a je si vedomý, čo produkt obsahuje, potvrdzuje tiež, že porozumel vyššie uvedeným informáciám a ich správnosť a úplnosť potvrdzuje. Klient potvrdzuje, že všetky zmluvné a predzmluvné informácie dostal v dostatočnom časovom predstihu pred podpísaním Súhlasu s poistením asistenčných služieb v domácnosti, boli mu poskytnuté predzmluvné dokumenty pre klienta a mal dostatok času na oboznámenie sa s ich obsahom.